getGeoIPCountryCode = SiteAppCode = TR Test : 'TR/'
 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • Benim Cildim

Yasal açıklamalar

1. SİTEYE GİRİŞ+

Bu Siteye erişmek ve bu Siteyi kullanmak için yaşınızın 18’in üzerinde olması ve geçerli bir e-mail adresiniz olması gerekmektedir. Yaşınız 18’den küçük ise, ailenizin iznin almanız gereklidir.

Form üzerinde (*) ile gösterilen alanları doldurmanız gerekebilir. Bu durumda, Siteye girmeden önce bu alanları doldurmanız gerekecektir. Yanlış veya eksik bilgi girişleri kabul edilmeyecektir.

Bize gönderdiğiniz ve bilgi sistemlerimizde saklanan bilgilerin doğru olduğunuzu ve kimliğinizi kanıtladığını kabul etmektesiniz. Bu bilgilerde olabilecek herhangi bir değişikliği lütfen bize bidiriniz.

Siteye ve/veya belirli Bölümlerine erişim kişisel erişim kodlarının kallanılmasını gerektirir. Bu durumda, bu kodların gizliliğini sağlamak için kendi önlemlerinizi almakla sorumlu olacaksınız. Kuşkusuz, bu kodları herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Ancak, bu kodların hileli kullanımına engel olmak için Siteye ve/veya belirli Bölümlerine erişim girişimlerinin sayısı sınırlı olabilir. Farkına varacağınız sahtecilik girişimlerini lütfen bize bildiriniz.

Bu Kullanım Şartlarında belirtilen kurallara uyulmaması halinde, Siteye erişiminizi askıya almak hakkına sahip olacağız. Bu durum size en kısa zamanda bildirilecektir. Siteyi her zaman için erişime açık tutmaya çalışacak olmakla birlikte, her zaman erişiminizi garanti edemeyebiliriz. Aslında, ve özellikle bakım, güncelleme ve kontrolümüz dışında bulunan diğer nedenlerle, Siteye erişim kesintiye uğrayabilir.

2. FİKRİ MÜLKİYET+

Site ve siteyi oluşturan unsurlar (markalar, görüntüler, metin, videolar, vs.) fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadırBu Sitenin geliştirilmesi önemli bir yatırımı ve ekiplerimizinh ortak çalışmasını gerektirir. Bu nedenle, burada açıkça belirtilen haller haricinde, Siteye kesinlikle kişisel ve özel kullanımınız için başvurmanızın dışında size başka bir hak verilmemektedir. Ticari amaçlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir medya üzerinde Sitenin (kısmen veya tamamen) veya Siteyi oluşturan unsurların tüm kullanımı, çoğaltılması veya temsiline izin verilmez. İstisnai durumlarda, Sitenin tamamını veya belirli bir kısmını belirli ortamlar üzerinde çoğaltmanıza ve/veya temsil etmenize açıkça izin verebiliriz. Bu konuyla ilgili izin talepleri önceden aşağıdake e-mail adresine gönderilmelidir: [email protected]

3. SİTENİN KULLANIMI+

Herşeyden önce, Sitenin kullanımının İnternet kullanımıyla ilgili gerekli donanım ve yazılımlara sahip olmanızı gerektirdiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, İnternetin veri iletiminin güvenliği yapılabilirliği ve bütünlüğünün garanti edilebilmesine izin vermediğini hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, iletişim hatlarında, donanımda ve yazılımda kontrolümüzde olmayan hatalar, ihmaller, silinmeler, gecikmeler (virüsler nedeniyle meydanha gelyenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya Sitede yayınlanan içeriğin yetkisiz kullanımından veya bozulma olasılığından dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

a. Kullanıcının genel yükümlülükleri

Hoşgörü değerlerini ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesini savunmaktayız. Bu nedenle, bu Site şiddeti, ırksal veya etnik düşmanlığı teşvik eden zarar verici, aşağılayıcı, yetki dışı, kötü niyetli amlaçlar için kullanılamaz.

Bu Siteyi kullanırken,

 • Özel hakları veya görüntüleme haklarını ihlal eden, şiddeti, ırksal veya etnik düşmanlığı teşvik eden zarar verici, aşağılayıcı, yetki dışı, kötü niyetli içeriğin dağıtımını yapmamayı;
 • Siteyi siyasi, tanıtım veya dini amaçlarla kullanmamayı;
 • Tanıtıma veya reklama yönelik içeriği yayınlamamayı;
 • Siteyi buluşma hizmeti olarak kullanılması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Tartışma Alanını asıl amacından saptırmamayı;
 • Bir kişinin adı, e-mail adresi, posta adresi, telefon numarası dahil, o kişinin kimliğini doğrudan veya dolaylı olarak belirleyecek bilgilerin dağıtımını yapmamayı;
 • Yazılım, markalar, fotoğraflar, görüntüler, metin, görüntü vs. ile ilgili hakların ihlali dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yasadışı faaliyetlerde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Bu Sitede yayınlamak istediğiniz uygulanabilir bir içerikle ilgili olarak, tüm hakları ve/veya yetkileri elinizde tutmanız gerektiğini vurgulamak isteriz. Bu bağlamda, markanın görünebileceği, en son mimari nesneleri, reklam kreasyonlarını, giysi tasarımı görüntülerini (özellikle fotoğrafları) içeriğin (paraflar, logolar, markanın renk kodları, vs.) yayınlamamanızı tavsiye ederiz. Son olarak, reşit olmayan kişileri gösteren içeriğin (fotoğraflar ve videolar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu Sitede yayınlanması kabul edilmeyecektir.

b. Belirli Kesimlere ilişkin özel şartlar

Bu Sitede çeşitli Bölümler kullanımınıza sunulabilir: İndirilebilir İçerik, On-Line Uygulamalar, Kullanıcı İçeriği, Tartışma Alanı, vs. ("Bölümler").

(i) indirilebilir içerik

Bu Sitede indirmenize izin verilen içerik sunulabilir ("İndirilebilir İçerik"). Bu İndirilebilir İçeriği indtirirken veya kullanırken, Kullanım Şartlarına uygun hareket etmeyi kabul ettiğniiz varsayılacaktır.

İndirilebilir İçeriğin kullanılmasıyla ilgili olarak size yalnızca kişisel ve özel kullanımınız için royalti ödemesiz ve yasal telif hakkı koruma süresi için gayri-münhasır, devredilemez kullanım hakkı vermekteyiz. İndirilebilir İçeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılması, temsili, değiştirilmesi veya dağıtımı bizim açık iznimize tabi olacaktır. Bu tür bir yetki istemi önceden elimizde olacak şekilde aşağıdaki adrese iletilmelidir: [email protected]

(ii) on-line uygulamalar

Bu Sitede yazılım uygulamalarını (“On-line Uygulamalar”) kullanıma sunabiliriz. On-line Uygulamaların kullanılmasıyla ilgili olarak size yalnızca kişisel ve özel kullanımınız için royalti ödemesiz ve yasal telif hakkı koruma süresi için gayri-münhasır, devredilemez kullanım hakkı vermekteyiz. On-Line Uygulamaları ve On-Line Uygulamalar üzerindeki herhangi bir işaret veya ibareyi ve/veya bununla ilgili herhangi bir medyayı değiştirmemeyi, adapte etmemeyi, çoğaltmamayı, düzeltmemeyi veya dağıtmamayı kabul etmektesiniz.

On-Line Uygulamalar ile oluşturabileceğiniz veya üretebileceğiniz herhangi bir içerik Kullanıcı İçeriği olarak kabul edilecektir (bölüm (iii)’te tanımlanan “Kullanıcı İçeriği”.   On-Line Uygulamaları etkileyen herhangi bir olumsuzluğu lütfen aşağıdaki adres kanalıyla bize bildirin: [email protected] Bunun üzerine bu tür olası olumsuzlukları en kısa zamanda düzeltmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Size görüntüleri işlemenizi sağlayacak bir araç/uygulama verdiğimiz taktirde (özellikle bir kozmetik ürünü sanal olarak test etmek için), bu aracın/uygulamanın yalnızca kendi özel amaçlarınız için ve özgün destinasyonuna uygun olarak kullanılabileceğini kabul etmektesiniz. Bu aracı/uygulamayı üçüncü şahıslar için saygısız, zedeleyici ve/veya haklarını ihlal edecek şekilde kullanmanız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, üçüncü şahıslara ait görüntüyü söz konusu üçüncü şahsın açık izni olmaksızın değiştirme ve/veya sergileme yetkiniz bulunmamaktadır. Sonuçta, önceden açık izin almadan, araç/uygulama ile temin edilen içeriği (araç/uygulama ile değiştirilmiş olsun veya olmasın) (özellikle mankenlerin/modellerin sergilendiği içerik) kısmen veya tamamen değiştirmek ve/veya sergilemek yetkisine sahip olmayacaksınız.

(iii) Kullanıcı İçeriği ve Kullanıcı İşlemleri


Kullanıcı İçeriği.
Bu Sitede metin, fotoğraf, vdio gibi kullanıcı içeriğinin (“Kullanıcı İçeriği”) için ayrılmış bir yer ayırabiliriz.

Kullanıcı İçeriğini bize göndererek, söz konusu Kullanıcı İçeriğinin (tamamı veya bir kısmı) tüm medyalar üzerinde (bu Site dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın) kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, adapte edilmesi, düzenlenmesi, dağıtımı, tercüme edilmesi, bundan kreatif çalışmalar üretilmesi, başka işlerle birleştirilmesi ve diğer şekillerde kullanımına yönelik royalti ödemesiz, nihai, gayrikabilirücu, dünya genelinde geçerli bir kullanım hakkını otomatik olarak vermektesiniz.

Kullanıcı İçeriğini, kendi websitelerimizde ve ayrıca Sitede yer alabilecek üçüncü şahıs sitelerinin bağlantıları ve uygulamaları (buradan itibaren “Üçüncü Şahıs Websiteleri” adıyla anılacaktır) dahil “sosyal ağlar”da (Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion, etc. Bu Sitenin söz konusu üçüncü şahıs websiteleri tarafından yönetilmediği veya desteklenmediği belirtilmiştir.) kullanılmasına ilişkin hakı açıkça bize vermektesiniz.

Bu sosyal ağların kullanımının bu sosyal ağlarda belirlenen hüküm ve şartlara tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, söz konusu hüküm ve şartların İçeriğin kullanılması açısından bizim için bağlayıcı olduğunu kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, Kullanıcı İçeriğinin haklarının kapsamı, hakların süresi ve silinmesi dahil, içeriğin tarafımızdan veya üçüncü şahıs tarafından sosyal ağlarda belirlenen hüküm ve şartlara göre kullanılmasından dolayı sorumlu tutulmamız mümktün değildir.

İçeriğin sosyal ağların hüküm ve şartlarına göre kullanılmasıyla ilgili taleplerden yegane sorumlu taraf siz olacaksınız.

Yukarıda yer alan hususlara halel gelmeksizin, Kullanıcı İçeriğinin sosyal ağlarda kullanımına ilişkin olarak tüm lehdarlardan gerekli izinlerin alındığını beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Son olarak, bu İçeriğin üçüncü şahıs websitelerine “virüs” bulaşmasına neden olabileceğini (gündelik ifadeyle) ve bizim bundan dolayı sorumlu tutulmayacağımızı kabul etmektesiniz (ve lehdarların bilgilendirildiğini ve gerektli anlaşmaların yapıldığını teyid etmektesiniz).

Bu Sitede yayınlıdığınız Kullanıcı İçeriğinin tamamen sizin seçiminiz ve sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Ancak, Kullanıcı İçeriğinin yürürlükteki yasalara veya kabul edilmiş ahlak standartlarına aykırı olmaması ve başkalarının haklarını ihlal etmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu bağlamda, yasadışı ve/veya kabul edilmişahlak standartlarına aykırı olan ve/veya başkalarının haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriğini Siteden çıkarma hakkını saklı tutmaktayız.


Kullanıcı İşlemleri.
Üçüncü Şahıs Websiteleri kanalıyla, İçeriğin paylaşımı, yorumlanması ve/veya onaylanması gibi size özgü bazı işlemlere izin verilir. Bunlar “Kullanıcı İşlemleri” adıyla anılacaktır.

Bir Üçüncü Şahıs Websitesi üzerinde veya böyle bir site kanalıyla bir Kullanıcı İşlemi yaptığınız taktirde, bu Kullanıcı İşlemlerini çalıştırmak için Üçüncü Şahıs Websitesinin hesabından bazı temel bilgilere (isim, profil resmi, cinsiyet, doğu tarihi, ağlar, kullanıcı kimliği, herkese iletilen arkadaşlar listesi ve diğer bilgiler, izlediğiniz kişiler ve/veya sizi izleyen kişiler, yaptığınız yorumlar ve/veya onaylarınız, buradan itibaren “Genel Bilgiler” adıyla anılacaktır) erişmemize izin vermektesiniz.

Üçüncü Şahıs Websitesi üzerinde veya bu site kanalıyla bize verdiğiniz bazı Genel Bilgilerin halka açık olarak yayınlandığını ve Siteyi ziyaret eden veya Üçüncü Şahıs Websitesinin üyesi olan herkes tarafından görülebileceğini hatırlatırız. Genel Bilgilerinizin yayınlanmasından ve başkaları tarafından kullanımından sorumlu değiliz.

Genel Bilgireninizin Sitemizde yayınlanmasını istemiyorsanız, gizlilik ayarlarınızın veya Üçüncü Şahıs Websitesi hesabının yönetiminden yegane sorumlu taraf siz olacaksınız. Gizlilik ayarlarınızın değiştirilmesi ile Sitemizdeki veya İnternetteki aktivitenizin silinmesi arasındaki gecikmeden biz sorumlu olmamaktayız.

Lütfen, yürürlükteki yasalara ve/veya kabul edilmiş ahlak standartlarına ve/veya burada belirtilen ilkelere aykırı olduğu anlaşılan ve/veya başkalarının haklarını ihlal eden kullanıcı İçeriğini aşağıdaki adres kanalıyla bize bildirin: [email protected]

(iv) Blog

Bu Sitede kendinizi ifade etmeniz için bir alan (“Blog”) ayırabiliriz.

Bu blogu kullanarak yürürlükteki yasalara, kabul edilmiş ahlak standartlarına, burada belirtilen ilkelere ve Blog yönetmeliğine uymayı ve başkalarının haklarına saygı duymayı kabul etmektesiniz.

Lütfen, yürürlükteki yasalara ve/veya kabul edilmiş ahlak standartlarına ve/veya burada belirtilen ilkelere ve/veya Blog yönetmeliğine aykırı olduğu anlaşılan ve/veya başkalarının haklarını ihlal eden iletişimleri aşağıdaki adres kanalıyla bize bildirin: [email protected]

4. SİTEDE YER ALAN BİLGİLER+

a. Genel Hükümler

Size doğru ve güncel bilgiler vermeye çalışmaktayız. Yine de, İnternet üzerinden veri ve bilgi gönderilmesi mutlak teknik güvenirlikten yoksundur. Dolayısıyla, bu Sitede yer alan bilgilerinin tamamnının doğruluğunu garanti edemeyiz.

Ayrıca, özellikle, üçüncü şahısların müdahalesiyle, bu Sutede yer alan bilgilerde yanlışlıklar ve ihmaller olabilir. Lütfen herhangi bir hatayı veya ihmali aşağıdaki adres kanalıyla bize bildirin:[email protected]

b. Mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler

Aksi belirtilmediği sürece, size sunulan mal ve hizmetler bir satış teklifi olmamakla birlikte, Sisetin yayınlandığı ülkede dağıtımını yaptığımız mal ve hizmetler çeşitlerinin genel bir sunumunu oluşturmaktadır.

b. Öneriler ve tanı araçları

Bu Sitede yer alan tavsiyeler ve/veya tanı araçları uzman kosmetik öneriler elde etmek için amaçlanan basit simülasyonlardır. İletilmesine izin verilen gösterge niteliğindeki bilgiler hiçbir zaman tıbbi tanının veya klinik konsültasyonun ve tıbbi tedavinin yerini tutamaz. Dolayısıyla, bu araçların kullanılması sonucu yapılan önerilerin sizi tümüyle tatmin edeceğini garanti edemeyiz ve bunların kullanımına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Ek bilgiler için veya kuşku duyduğunuz durumlarda, kendi doktorunuza başvurmanızı ve/veya aşağıdaki adres kanalıyla bize yazmanızı tavsiye ederiz: [email protected]

d. Hypertext linkleri

Sitede yer alan hypertext linkleri amacı ne olursa olsun, sizi, içeriğini kontrol etmediğimiz Üçüncü Şahıs Websitelerine götürebilir (social ağ, b.ilgi veya e-işletme). Bu Üçüncü Şahıs Websitelerinin içeriği ve/veya davranışlarından hiçbir şekilde sorumlu değiliz. Dolayısıyla, bu Üçüncü Şahıs Websitelerinde we yayınlanan bilgilerin ve/veya içeriğin güvenilirliğini veya doğruluğunu garanti edememekteyiz. Bu Üçüncü Şahıs Websitelerinde kişisel veriler bizim Sitemizden farklı şekilde işleniyor olabilir. Bu sitelerin kişiler verileri işleme ve toplama şekli üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmadığından, söz konusu Üçüncü Şahıs Websitelerinin gizlilik politikasına başvurunuz. Dolayısıyla, ve bu hypertext linkleri İnternet üzerindeki navigasyonunuzu kolaylaştırmak için bu Siteye dahil edildiği sürece, söz konusu üçüncü şahıs websitelerine başvuru tamamen sizin tercihinizdir ve sizin sorumluluğunuzdadır.

Ayrıca, bu Sitede hypertext linkler oluşturmak istiyorsanız, aşağıdaki adres kanalıyla bizden izin alınması gerekmektedir: [email protected]

e. Çerezler

Çerezler bir Websitesi navigasynu sırasında bilgisayarınızda kalan ve aynı websitesini ziyaret ettiğinizde okunan küçük dosyalardır (örneğin, başvurulan sayfalar, başvuru tarih ve saati, vs. gibi).

Sitenin tüm fonksiyonlarından yararlanmak için tarayıcının çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanması daha iyi olur.

Çerezlerin sizin kimliğinizi tanımamıza izin vermediğini ve çerezlerin bilgisayarınıza kaydettiği bilgilerin saklama süresinin 6 ay olduğunu belirtmek isteriz.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER+

Özellikle, (i) hizmet için kaydolduğunuzda; (ii) bir İndirilebilir İçerik indirdiğinizde; (iii) bir Bölüm ve/veya tanı aracı kullandığınızda; (iv) bir oyun/yarış için kayıt olduğunuzda (v) bize e-mail gönderdiğinizde; (vi) bir ankete veya çalışmaya yanıt verirken; veya (vii) Site ile bir Üçüncü Şahıs Websitesi ile ya da doğrudan bu Üçüncü Şahıs Websitesi üzerinde etkileşimde olduğunda sizinle ilgili kişisel bilgileri toplayabiliriz.

Bu kişisel bilgiler Sitede yer alan Gizlilik Politikamıza göre işlenecektir ve otomatik işlemeye tabi olacaktır. Bu bilgiler üz farklı şekilde kullanılabilir:

 • İstatistiksel çalışmalar: Profilinizi tanımlamak ve hizmetlerimizi beklentilerinize göre daha iyi adapte etmek amacıyla kişisel bilgilerinizi (ve ayrıca ziyaret ettiğiniz sayfaları ve tıkladığınız reklamları) derleyebilir ve üzerinde çalışabiliriz. Bu istatistik çalışmaları kesinlikle gizli tutulacaktır;
 • Müşteri ilişkilerinin izlenmesi: bize bir mesaj gönderdiğinizde, isteğinize yanıt vermek ve izlenmesini sağlamak amacıyla veriler saklanır ve kullanılır;
 • Hizmet sunumu: haber bülteni gönderilmesi, belirli danışmanlık alanlarına, vs. erişim;
 • Sitedeki uzmanlığınızın kişiselleştirilmesi;
 • Ayrıca, bu amaçla kutuyu işaretleyerek yetki verdiyseniz, bilgilerinizi ortaklara devredebiliriz.

Bilgilerin Gizliliği ile ilgili Yasa hükümlerine uygun olarak, sizinle ilgili bilgilerin açıklanması, düzeltilmesi, eklenmesi ve silinmesine yönelik haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için kimliğinizi kanıtlayan belge ile birlikte aşağıdaki adrese e-mail göndermeniz yeterlidir: [email protected]

6. SİTEDE DEĞİŞİKLİK VE KULLANIM ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ+

Bu Sitede yer alan içeriği ve bilgileri ve bu Kullanım Şartlarını, yeni mevzuata ve/veya yönetmeliğe uymak ve/veya Siteyi geliştirmek dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle değiştirebiliriz. Yapılan değişiklikler bu Kullanım Şartlarına entegre edilecektir.

7. HOSTING+

Bu Site 45.120.823,47 euro sermayeli, merkezi 100 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, Fransa’da bulunan ve Nanterre Ticaret Siciline 39851716900023 no. ile tescilli bir SAS şirketi olan Verizon France şirketi tarafından hazırlanmıştır.